skip to Main Content

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća bit će na čelu tima koji će provesti sve potrebne aktivnosti za pregovore o investiranju u lječilište Gata.

Zaključak je to radnog sastanka na kojem je premijer Rošić prezentirao pismo namjere potencijalnog ulagača iz Njemačke, zainteresovanog za ulaganje u kapacitete lječilišta Gata.

Osim čelnih ljudi Vlade Kantona i Grada Bihaća, u timu će biti angažovani i ministar zdravstva i socijalne politike Hazim Kapić, predstavnici Razvojne agencije USK, Kantonalnog pravobranilaštva i menadžmenta lječilišta.

Unatoč potencijalu lječilišta, na žalost, u zadnjih 20 godina nije bilo ozbiljnijih ulaganja u rekonstrukciju, a izgradnja bazena stala je na idejnim projektima. Kantonalne i gradske vlasti zajedno će raditi na pripremama za poslovni odgovor na već iskazanu namjeru za ulaganje u ovo lječilište.

Back To Top