skip to Main Content

Poljoprivreda Novac

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH, putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), provodi projekt u oblasti poljoprivrede  u vrijednosti 16,3 miliona dolara, a predviđeno trajanje projekta je od ove godine do januara 2021.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske istakli su juče da je Republika Srpska snažno opredijeljena prema evropskim integracijama u svim sektorima, pa tako i u sektoru poljoprivrede.

O poljoprivredi su danas u Banjoj Luci govorili resorni entitetski ministar Stevo Mirjanić i ambasadorica SAD-a u BiH Maurin Cormack, na skupu u organizaciji američke ambasade o temi “Poljoprivreda i proces integracije u Evropsku uniju“.

Iz Ministarstva poljoprivrede RS-a su naveli da kontinuirano ispunjavaju sve obaveze usklađivanja tog sektora s EU standardima, a te obaveze se odnose na prilagođavanje pravnih akata i regulativa s pravnom tekovinom EU, ali i institucionalne izgradnje i izgradnje kapaciteta za primjenu EU standarda.

Republika Srpska je još 2010. godine osnovala Agenciju za agrarna plaćanja i kontinuirano radi na podizanju kapaciteta Agencije da bi ona bila u stanju da distribuira pretpristupne fondove.

Također, strateški okvir za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja u kontinuitetu se provodi i usaglašava sa strateškim okvirima na nivou EU.

Ono što predstoji u pogledu ispunjavanja uvjeta za korištenje pretpristupnih fondova jeste harmonizacija strateških i pravnih akata između entiteta, kao i usaglašavanje institucionalnog mehanizma za korištenje pretpristupnih fondova.

Skupu o temu „Poljoprivreda i proces integracija u EU“ prisustvovali su i predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

Izvor:FENA

Back To Top