skip to Main Content

 

Ured za reviziju institucija BiH završio je ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2017. godinu. Revidirane su 74 institucije.

Ured za reviziju vodiče i metodologiju koju primjenjuje zasniva na Okviru standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija te u izvještajima o finansijskoj reviziji daje dva odvojena mišljenja – pri čemu se prvo odnosi na tačnost, odnosno fer prikaz i istinitost finansijskih izvještaja, dok se drugo mišljenje odnosi na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija institucija sa zakonima i drugim propisima kojima su iste regulisane.

Od revidirane 74 institucije, Ured za reviziju je za njih četiri dao mišljenja s rezervom i skretanjem pažnje – pri čemu je jedna institucija dobila mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dvije institucije na finansijske izvještaje te jedna institucija i na usklađenost i na finansijske izvještaje – 56 pozitivnih mišljenja uz skretanje pažnje te 13 čisto pozitivnih mišljenja. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja.

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2017. godinu iznosilo je 915.978.414 KM.

Ured za reviziju je u 2017. godini okončao i pet revizija učinka.

Back To Top