skip to Main Content

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pojedinačne odluke o privremenim poravnanjima među entitetima od raspodjele indirektnih poreza s jedinstvenog računa za razdoblje od 2012. do kraja 2019. godine. Usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period od aprila do jula 2020. godine, čime je prekint skoro dvogodišnji zastoj u donošenju ovih odluka.

Članovi UO danas su razmatrali inicijativu Vlade Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kojim se predviđalo pomjeranje roka plaćanja PDV-a. Nakon detaljnih analiza izvršenih u UIO utvrđeno je da ovakve dopune ne bi imale efekta nego bi bile kontraproduktivne te nisu usvojene predložene zakonske izmjene.

Članovi UO UIO su usvojili i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje 1. januar– 31. decembar 2020. godine koja ostaje nepromijenjena i obračunavat će se po stopi od 12 posto. UO UIO usvojio je danas pravilnike o primjeni zakona o PDV-u te prinudnoj naplati indirekntih poreza, a usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta UIO za prošlu godinu, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Back To Top