skip to Main Content

PITANJE: U kontekstu primjene člana 102. stav 1. tačka 4. Zakona o stečaju, da li i u slučaju prodaje nekretnine putem izvršnog postupka razlučni povjerilac ima obavezu izdvajanja 5 % za stečajnu masu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top