skip to Main Content

Nadležni sudija Općinskog suda u Zenici Sanja Pavlić, održala je planirano ročište prema prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u preduzeću “Željezara Zenica”.

Na ročištu su privremeni stečajni upravnik Mirza Jarić i direktor “Željezare Zenica” Safet Berbić ponovili da ostaju pri svom prijedlogu, jer su postoje svi uvjeti za ovaj zakonski postupak.

Preduzeće “Željezara Zenica” raspolaže imovinom čija se vrijednost procjenjuje na oko stotinu miliona KM, a obaveze preduzeća iznose oko 69 miliona KM. Najveća vrijednost imovine je u građevinskim objektima i stanovima oko 41 milion, dok su potraživanja od Vlade Federacije BiH oko 50 miliona, a vrijednost zemljišta je oko milion KM.

Ova kompanija najviše duguje za plate radnicima, sa dugom oko 3,8 miliona KM i dugovanja za doprinose koja iznose oko 22 miliona KM.

Prema prezentiranim podacima na današnjem ročištu imovina preduzeća “Željezara Zenica” značajno nadmašuje dugovanja, tako da potražioci ne trebaju brinuti za naplatu, jer će svi biti namireni tokom stečajnog postupka.

Na kraju ročišta saopćeno je da će sudija Sanja Pavlić, uime Općinskog suda u Zenici, tokom naredna tri dana donijeti konačnu odluku i rješenje o tome da li će se odobriti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka preduzeća “Željezara Zenica”, što su i radnici tokom višednevnih protesta tražili od predstečajnog upravnika.

(Fena)

Back To Top