skip to Main Content

PITANJE: U proteklom periodu imali smo više različitih računovodstvenih servisa, te smo detaljnijim uvidom u plaćanje doprinosa zaključili da je postojala i različita praksa uplate istih. Naime, u situacijama gdje smo imali uposlenike sa različitih kantona, doprinos za zdravstveno osiguranje (dio koji se uplaćuje na žiroračun budžeta kantona) je u jednom periodu uplaćivan na žiroračun budžeta kantona sjedišta firme za sve uposlene, odnosno u kompletnom iznosu (KS), dok je u drugom periodu uplaćivan i na žiroračun budžeta kantona sa kojeg je jedan uposleni (ZE-DO). Isti slučaj je i sa doprinosom za nezaposlenost. Niko od uposlenih nije prijavio da nije mogao ostvariti zdravstvene usluge, također, smo uvijek uredno dobijali potvrde o izmirenim obavezama od PU, te smo stoga sada u zabludi i molimo za uputu.

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top