skip to Main Content

PITANJE: U zemljišnoj knjizi u B listu je upisano pravo upravljanja preduzeća „Pretis“, a u katastarskom operatu posjed javnih i nekategorisanih puteva. U postupku eksproprijacije zemljišta koje provodi općinski organ – da li pravo upravljanja smatrati kao pravo vlasništva ili kao prethodno pitanje utvrditi kada je nastalo odnosno upisano pravo upravljanja preduzeću „Pretis“?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top