skip to Main Content

PITANJE: U zemljišnoj knjizi u B listu je upisano pravo upravljanja preduzeća „Pretis“, a u katastarskom operatu posjed javnih i nekategorisanih puteva. U postupku eksproprijacije zemljišta koje provodi općinski organ – da li pravo upravljanja smatrati kao pravo vlasništva ili kao prethodno pitanje utvrditi kada je nastalo odnosno upisano pravo upravljanja preduzeću „Pretis“?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top