skip to Main Content

Uoči tematske sjednice Vlade Kantona Sarajevo zakazane za 28. mart, na kojoj će prisustvovati i delegacija Udruženja poslodavca Kantona Sarajevo, Upravni odbor Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo je razmatrao inicijative za rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u Kantonu  Sarajevo.  Navedene inicijative se odnose na formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u KS, donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa, zatim izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, Poslovnika o radu Vlade KS, te inicijativa za uključivanje reprezentativnih socijalnih partnera na području Kantona Sarajevo u upravna na tijela i programske savjete.

Inicijative su operacionalizacija dokumenta  „Šta poslodavci očekuju od nove vlasti u Kantonu Sarajevo“ dostavljenog političkim strankama koje učestvuju u radu Skupštne Kantona Sarajevo i u skladu su sa programskim dokumentom političkih stranaka koje čine većinu u Vladi i Skupštini KS „Sporazum o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevu u mandatu 2018.-2022.“

Uspostavljanje Koordinacionog tijela za ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta je jedna od inicijativa Udruženja poslodavaca KS, a ovo tijelo bi radilo na koordinaciji između Vlade KS, Ministarstva finansija KS, Udruženja poslodavaca KS sa svim drugim tijelima i institucijama, zatim analizi opravdanosti prijedloga za racionalizaciju, ukidanje ili uvođenje pojedinih parafiskalnih nameta, ažuriranju registra parafiskalnih nameta te izradi zakona o parafiskalnim nametima i analiza njegove primjene.

Poslodavci su pokrenuli inicijativu o donošenju Uredbe o procjeni uticaja propisa. Uredba predviđa da se uradi analiza o potrebi za donošenjem novog ili izmjenama i dopunama postojećeg propisa. Odluke bi se donosile na osnovu dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti i mjera.

Inicijativom za izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, Udruženje poslodavaca KS predlaže imenovanje predstavnika reprezentativnih socijalnih partnera u radna tijela Skupštine KS, pri čemu bi imenovani članovi imali pravo učešća u raspravi bez prava odlučivanja.

Iz Udruženja poslodavaca KS  traže donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Vlade KS, kojima bi Vlada prije usvajanja godišnjeg programa rada Vlade pribavila mišljenje reprezentativnih socijalnih partnera na području Kantona Sarajevo o sadržaju programa i planiranim aktivnostima.

Vladi i Skupštini KS iz UPKS se upućuje i inicijativa o uključivanju reprezentativnih socijalnih partnera u upravna tijela i programske savjete javnih preduzeća i institucija u kojima postoji interes socijalnih partnera. U inicijativi Udruženja poslodavca KS se navodi da je prioritet da se socijalni partneri uključe u rad Univerziteta u Sarajevu i pojedinih fakulteta, Agencije za privatizaciju KS, Televizije Kantona Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i Kantonalnog zavoda za zapošljavanje.

Kako navode iz Udruženja poslodavaca KS ove inicijative predstavljaju osnovu za kvalitetnije uključivanje poslodavaca u donošenje zakonskih propisa čije donošenje utiče na poslovni ambijent i uvjete za razvoj biznisa na području Kantona Sarajevo.

Back To Top