skip to Main Content

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period 1. jula do 31. decembra 2021. godine čime njena visina ostaje nepromijenjena i iznosi 12 odsto. Kako je predviđeno zakonom i ovom odlukom, kompenzatorna kamata naplaćuje se u slučajevima nastanka carinskog duga za robu iz carinskog postupka unutrašnje obrade i privremenog uvoza i donosi se na polugodišnjem nivou.

Na sjednici UO, razmatrano je i mišljenje UIO na inicijativu Vlade Federacije BiH o uvođenju namjenske takse na naftne derivate na nivou BiH za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata. S obzirom na stav Uprave o pomenutoj inicijativi koja se, u skladu s ustavnim nadležnostima i važećim zakonima, rješava na entitetskom nivou, odlučeno je da se prethodno dostavi na izjašnjenje Vladi Republike Srpske.

Upravni odbor dao je saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime se omogućava dodatni angažman i efikasnost u oblasti carina i skraćenog carinskog postupka.

Back To Top