skip to Main Content

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Između ostalog, članovi Vlade razmatrali su te većinom glasova usvojili trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD ,,Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za period 2018-2020. godine te Plan rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” za 2018.godinu.

U 2018. godini ŠPD „Unsko-sanske šume “ planira ostvariti prihod u iznosu 34.856.764,00 KM. Planirani prihod ŠPD „Unsko-sanske šume “ u 2018. godini je veći od planiranog prihoda za 2017. godinu (32.654.678,00 KM) za 6,74 %, odnosno za 2.202.086,00 KM. Na povećanje planiranih prihoda je uglavnom uticalo planirano povećanje plana sječa u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 5,08 % odnosno za 19.877,00 m3 drvnih sortimenata, kao i planirano povećanje cijena šumskih drvnih sortimenata. Navedeni prihod se planira ostvariti kroz prodaju drvnih sortimenata, izgradnju kamionskih puteva, prodajom šumskih sadnica, usluge prevoza, prodaju materijala u separaciji, zakup prostorija i ostale prihode. ŠPD „Unsko-sanske šume” planira u 2018. godini rashode u iznosu 34.790.874,00.

Planom investicionih ulaganja u 2018. godini je predviđeno ukupno 3.951.474,00 KM. Planirano je da se izgradi 8,46 km kamionskih puteva, čijom izgradnjom će se povećati otvorenost šume i poboljšati efikasnost u korištenju transportnih sredstava. Također je planirano da se uradi 1,00 km šumskih protivpožarnih traktorskih puteva. Planom sječa za 2018. godinu se planira posjeći 411.388,00 m3 neto drvne mase i ista se kreće u okvirima sječivog etata iz šumskogospodarskih osnova.

Planom šumsko-uzgojnih radova za 2018. godinu obuhvaćeno je ukupno površine 4.400,00 ha. Potreban sadni materijal za pošumljavanje će se obezbijediti iz vlastitog rasadnika u Podružnici „Rasadnik“ Cazin. Godišnjim planom šumsko-uzgojnih radova, akcent je dat na njegu šumskih kultura, što čini 91,56 % površine planirane za izvođenje šumsko-uzgojnih radova. Planiranom izgradnjom 8,46 km kamionskih puteva će se doprinjeti boljoj postojećoj otvorenosti šume, odnosno realizacija planova sječa u 2018 godini i manji troškovi na transportnim sredstvima.

Back To Top