skip to Main Content
Općina Jajce i UniCredit Bank d.d. potpisale su Ugovor o formiranju namjenske kreditne linije u iznosu do 10 miliona KM. Kamatu po odobrenim kreditima korisnicima kredita Općina Jajce subvencionira u iznosu od 3,3% sa rokom važenja 24 mjeseca.
Kreditna sredstva namijenjena su za podsticaj zapošljavanja u privrednim subjektima i samostalnim gazdinstvima sa sjedištem  na području ove općine.
Kreditna sredstva mogu koristiti pravna lica i samostalni obrtnici registrovani za proizvodnu, uslužnu i poljoprivrednu djelatnost sa sjedištem na području Općine Jajce.
UniCredit Bank d.d će, u skladu sa potpisanim Ugovorom o formiranju namjenske kreditne linije, uskoro objaviti javni poziv za dodjelu kredita.
Back To Top