skip to Main Content

U namjeri da svojim klijentima ponudi što bolje usluge, te efikasnije poslovanje, UniCredit Bank d.d. je najavila pripajanje društva UniCredit Leasing d.o.o. Ovim pripajanjem UniCredit Bank će obogatiti svoju ponudu, nudeći klijentima lakše poslovanje kroz širok spektar usluga i proizvoda na jednom mjestu, a sve s ciljem unaprjeđenja i racionalizacije poslovanja.

Imajući na umu da UniCredit Bank u skladu sa Zakonom o bankama FBiH ima registriranu  djelatnost finansijskog leasinga ova usluga će se od sada moći ugovoriti u UniCredit Bank.

UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Leasing d.o.o. su vlasnički povezani, te je Banka jedini vlasnik UniCredit Leasing d.o.o. sa 100% udjela. Ovim pripajanjem od jula 2017.godine UniCredit Bank d.d. će biti pravni slijednik društva UniCredit Leasing d.o.o, koje će na ovaj način prestati samostalno poslovati.

 

 

 

 

 

Back To Top