skip to Main Content
11e5180e8c Undp Logo

 

Predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) i Federalnog zavoda za zapošljavanje potpisali su juče Memorandum o razumijevanju s ciljem jačanja međuagencijske suradnje na stvaranju novih radnih mjesta i razvoju vještina u skladu s potrebama na tržištu rada.

Očekuje se da će ta suradnja izravno pridonijeti daljnjem razvoju poduzetništva i poboljšanju prilika za zapošljavanje za osobe koje trenutno traže posao na tržištu rada. Težište suradnje u početku će biti stavljeno na korištenje potencijala zapošljavanja u novoosnovanim (start-up) i izvozno orijentiranim preduzećima u FBiH.

Fokusiranjem na stručnu obuku, to partnerstvo će također pridonijeti provedbi Reformske agende BiH, odgovorajući na urgentnu potrebu da se reaguje na pozive poslodavaca za reformu tržišta rada, koje bi tako postalo efikasnije i više orijentirano ka potrebama privatnog sektora.

– UNDP BiH je snažno uključen u ekonomski razvoj u BiH, a naši rezultati govore sami za sebe – više od 5.000 novih radnih mjesta kreirano je i održano od 2015. godine, a više od 150 firmi je dobilo našu pomoć – ukazao je zamjenik Rezidentne predstavnice UNDP BiH Sukhrob Khoshmukhamedov.

Pohvalio je rad Federalnog zavoda za zapošljavanje u pružanju dugoročnih, održivih prilika za zapošljavanje i istakao dobar rad Vlade Federacije BiH na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za poslodavce u tom entitetu.

Stručna obuka, koja će biti provedena kao rezultat suradnje UNDP-a BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje, doprinijet će prevladavanju jaza u vještinama koje traži tržište rada i stvaranju novih radnih mijesta u lokalnim zajednicama.

– Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju otvorena su vrata za saradnju s UNDP-om u BiH i zajednički rad na projektima koji će koristiti u prvom redu nezaposlenima, a time i poslodavcima i svim onima kojima treba podrška u kreiranju novih radnih mjesta – istakla je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, saopćeno je iz UNDP-a.

Ceremonija potpisivanja bila je prilika da se razmotre i neke od najčešćih prepreka za poslovanje u Bosni i Hercegovini kao što su pristup financiranju te nedostatak kvalificiranih radnika. Partneri su suglasni da su koordinacija i udruživanje resursa ključni preduvjeti za smanjenje nezaposlenosti, kao jednog od ključnih izazova s kojim se država suočava.

Back To Top