skip to Main Content

PITANJE: Novim Pravilnikom o unutrašnjem uređenju općinskog organa uprave planirano je ukidanje određenog broja postojećih radnih mjesta, a planiraju se nova (složenija) radna mjesta: viši stručni saradnik. Nakon stupanja na snagu novog Pravilnika državni službenici (stručni saradnici) bi dobili nova reješenja i stekli status viših stručnih saradnika. Da li je ovakav način raspoređivanja protivan Zakonu o državnoj službi i podzakonskim aktima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Prema postojećim rješenjima Pravilnika o unutrašnjem uređenju općinskog organa uprave postoji veći broj referenata (SSS IV stepen) koji po važećem Zakonu i podzakonskim aktima ispunjavaju uslove i rade na poslovima višeg referenta. Isti je slučaj sa samostalnim referentima koji će po novom Pravilniku biti raspoređeni na radno mjesto viši samostalni referenti. Većina rješenja o raspoređivanju donesena je prije stupanja na snagu važećih zakonskih i podzakonskih akata, te većina postojećih rješenja ne odgovara radnim mjestima koje definira Federalni zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti, kao ni platnim razredima koje definira isti zakon. U idućem razdoblju donijet ćemo novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju kojim shodno zakonskim rješenjima želimo uskladiti sva pojedinačna rješenja?!

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

PITANJE: Općina … namjerava donijeti novi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine … kojim se namjerava sveobuhvatno urediti sistematizacija radnih mjesta iz razloga predviđanja mogućnosti napredovanja i promicanja državnih službenika na više pozicije što sadašnjim pravilnikom nije moguće.

S obzirom na donošenje potpuno novog pravilnika, postavlja se pitanje: možemo li određene državne službenike koji su na nižim radnim mjestima (stručni suradnik) promaknuti na viša radna mjesta u općinskom organu uprave (viši stručni suradnik, stručni savjetnik) bez provođenja procedure natječaja (internih ili javnih) i za koliko mjesta (može li stručni suradnik postati stručni savjetnik)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top