Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet

Projekt “Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet” je jedinstven na ovim prostorima i realizujemo ga u saradnji sa Asocijacijom za kvalitet u BiH. Cilj je kontinuirana promocija ideje kvaliteta i razmjene iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između menadžera, organizacija i institucija u BiH, te promocija Državne nagrade za kvalitet.

Svi naši projekti promoviraju bh. privredu, posebno domaće proizvođače, kao i predstavništva stranih kompanija koja posluju po zakonu ove države, otvaraju nova radna mjesta, plasiraju kvalitetne proizvode i stvaraju zdravu konkurenciju, ostvarujući značajan prihod za razvoj države.

Projekti: