skip to Main Content

PITANJE: Firma je u 2020. godini, procjenom sudskom vještaka imovine namijenjene prodaji (zemljište,) ustanovila umanjenje knjigovodstvene vrijednosti u odnosu na procijenjenu vrijednost, u iznosu 10.000,00 KM. Firma je u 2020. godini umanjila konto imovine namijenjene prodaji za navedeni iznos, na teret konta troška umanjenja vrijednosti imovine. Da li je ovaj trošak od 10.000,00 KM poreski priznat u 2020. godini u poreskom bilansu?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top