skip to Main Content

 

Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2017. godine iznosili su 2 milijarde i 112 miliona KM i veći su za 87 miliona KM ili 4,29 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 2 milijarde i 25 miliona KM.

Samo u aprilu 2017. godine prikupljeno je 569 miliona KM indirektnih poreza što je za 35 miliona KM više u odnosu na april 2016. godine.

Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u prva četiri mjeseca 2017. godine iznosili 392 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-april 2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1 milijardu i 720 miliona KM i veći su za 35 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-april 2017. godine raspoređen je iznos od 245 miliona KM.

U tablici je prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za period januar-april 2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

 

01.01.-30.04. FBiH RS DB BiH
Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug
(u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM)
2017 751 159 375 87 50 1
2016 784 98 399 57 49 1
% promjene -4,33 62,88 -5,90 52,21 1,81

 

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu januar-april 2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 22,9 miliona KM, Republika Srpska 15,1 milion KM i Distrikt Brčko BiH 0,8 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

 

Back To Top