skip to Main Content

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine uvodi elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava za porezne obveznike.

Iz UIO su pojasnili da će danas elektronskom poštom za 1.614 velikih poreznih obveznika proslijediti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, koju obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12. januara ove godine.

Nakon pristiglih popunjenih Izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, UIO će sve velike porezne obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi E-portal do 1.februara 2018. godine, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, a to je 10. februara 2018. godine.

Iz UIO je saopćeno da je novi elektronski servisi poreznim obveznicima omogućeni usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike porezne obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-portal nadležnom regionalnom centru UIO, jer  neće biti registrovani po službenoj dužnosti od UIO, već isključivo po podnesenom zahtjevu.

U saradnji sa Udruženjem ekonomista „Swot“, UIO će za porezne obveznike organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i način procesa registracije. Seminari će biti održani u Tuzli 25. januara, u Sarajevu 26. januara, u Banja Luci 30. januara i u Mostaru 2. februara ove godine.

“Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl. UIO na ovaj način otvora novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima”, saopćeno je iz UIO.

Back To Top