skip to Main Content

Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, iz Uprave za indirektno oporezivanje pozivaju sve porezne i akcizne obveznike da putem E-PORTALA što prije podnesu zahtjev za registraciju.

https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/

Do kraja jula 2018. godine za elektronsku komunikaciju sa UIO registriralo se deset hiljada poreznih obveznika, tako je ostalo da se registrira još oko 40 hiljada.

“Iz tog razloga pozivamo sve one obveznike koji još nisu izvršili registraciju da to urade što prije, kako ne bi došli u situaciju da od početka 2019. godine ne mogu podnositi svoje PDV i akcizne prijave i tako uđu prekršaj”, navodi se u saopštenju UIO.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi porezni obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na E-PORTALU, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.

Kompletna informacija i uputstva za registraciju na E-PORTAL, kao i za podnošenje prijava nalaze se na web stranici UIO.

http://www.new.uino.gov.ba/bs/e–PDV

Back To Top