skip to Main Content
UIO BiH Obećana Pomoć Svjetske Carinske Organizacije

Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine danas je u Banjoj Luci posjetio generalni sekretar Svjetske carinske organizacije Kunio Mikuryia, a dogovorena je i konkretna aktivnost u vidu ekspertske pomoći carinskoj službi Bosne i Hercegovine.

Direktor UIO Miro Džakula upoznao je Mikuryia s izazovima i problemima s kojima se susreće carinska služba u UIO, posebno kad je u pitanju provjera vrijednosti faktura za robu koja ulazi iz drugih zemalja u BiH.

Zatražena je i brža komunikacija s odjelom Svjetske carinske organizacije za tarifiranje roba prema carinskoj tarifi, specifično za slučajeve gdje postoji određena dilema za pojedine robe kad je u pitanju njihovo svrstavanje prema carinskoj tarifi BiH, saopćeno je iz UIO.

Dogovoreno je da se iz UIO delegira određen broj ljudi koji bi u okviru Svjetske carinske organizacije prošli obuke i dobili status predavača, kako bi svoje znanje mogli prenijeti i na sve ostale zaposlene u UIO.

Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije upoznat je i sa organizacinom strukturom UIO, te postignutim rezultatima u prošloj 2017. godini kada je UIO prikupila rekordnih sedam milijardi i 44 miliona KM prihoda od PDV-a, akciza, carina i putarina.

Kunio Mikuryia dao je, kako se navodi, punu podršku Upravi na daljoj implementaciji najnovijih trendova u svjetskoj carini, kao i uvođenju NCTS-a novog provoznog kompjuterizovanog sistema.

Back To Top