skip to Main Content

PITANJE: Klijent (zakupoprimac) je imao zaključen ugovor o zakupu sa drugim društvom (zakupodavac) nekoliko godina. Protiv zakupodavca treće lice je vodilo sudski spor za utvrđivanje vlasništva nad prostorom, te je tužilo zakupoprimca i zakupodavca. Prvostepena presuda u korist trećeg lica je donesena tokom 2019. godine, a potvrđena je na Kantonalnom sudu tokom 2020. godine. Ispostavilo se da je zakupodavac neovlašteno fakturirao prostor zakupoprimcu, a od zakupoprimca treće lice je tražilo nadoknadu troškova zakupa što je i dobilo. Zakupoprimac je fakture za zakup, sve do pravomoćne presude, od zakupodavca koji nije bio stvarni vlasnik kako je utvrđeno na sudu priznavao kao troškove perioda. Kada je donesena presuda u korist stvarnog vlasnika (trećeg lica) iznos obaveze je proknjižen na način da duguje akumulirana dobit, a potražuje obaveza prema stvarnom vlasniku. Stvarni vlasnik je fakturirao iznos zakupa za sve periode za koje je presudom utvrđeno da je prostor njegovo vlasništvo, te je na taj iznos obračunao porez na dodanu vrijednost. Koje su porezne posljedice navedenog događaja? Da li je potrebno korigirati prethodno priznati rashod perioda, iako utvrđivanje vlasništva između zakupodavca za kojeg se ispostavilo da nije vlasnik prostora i stvarnog vlasnika nije krivica klijenta? Da li je moguće od zakupodavca koji je, kako je navedeno, plaćao fakturu zakupodavcu za kojeg se ispostavilo da nije stvarni vlasnik tražiti nakanadu štete? Da li možemo priznati ulazni PDV po ovim fakturama koje su sada nesporne i treba li poništiti prethodno priznate fakture za zakup?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top