skip to Main Content

PITANJE: Da li ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen na period od tri godine automatski prerasta u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te da li se može prekinuti ovaj ugovor prije isteka perioda na koji je sklopljen?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top