skip to Main Content
XCesta 0112

U Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde juče je potpisan Ugovor o izradi idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište.

Ugovor su potpisali premijer Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Emir Oković i direktor IPSA Instituta d.o.o. Sarajevo Enko Hubanić, a ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, predsjedavajuća Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Mustafa Kurtović, te direktorica Kantonalne direkcije za ceste Izeta Jahić.

Predmet ugovora je pružanje usluga izrade idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište u dužini od 13,78 km – faza I.

Premijer Emir Oković iskazao je zadovoljstvo potpisivanjem ovog ugovora te istakao da je Vlada BPK u prethodne dvije godine uložila značajne napore kako bi se stvorili uvjeti za početak realizacije ovog izuzetno važnog projekta za BPK-a na koji se čekalo dugi niz godina.

– Zahvaljujući saradnji s Kantonom Sarajevo i Federalnim ministarstvom za raseljena lica uspjeli smo osigurati sredstava u iznosu od oko 700.000 KM. Danas potpisujemo ovaj ugovor čija je vrijednost oko 580.000 KM, uključujući i PDV. Rokovi iz ugovora su šest mjeseci, a sam koncept projektno-investicione dokumnetacije je takav da nakon okončanja ovoga mi možemo ići s daljnjim aktivnostima u saradnji sa Vladom FBiH. Znamo da je premijer FBiH već najavio određene aktivnosti, da će se krenuti s donošenjem odluke o izradi i odluke o utvrđivanju javnog interesa kao slijedeće faze – kazao je premijer.

Potpisivanje ugovora značajan je trenutak i za IPSA Institut.

– Moram izraziti osobno i zadovoljstvo u profesionalnom smislu zbog jednog ovakvog ugovora koji će definitvno, u jednoj doglednoj budućnosti, skratiti razdaljinu između Sarajeva i Goražda na 53 kilometra. Ovim projektom ćemo tretirati dio ukupne razdaljine u dužini koja je u ovom trenutku procjenjena na više od 13 kilometara. To ćemo tačno utvrditi koliko je to i, praktično, ključni objekat ovog dijela trase će biti tunel koji je sada, prema preliminarnim pokazateljima, 5,5 km, ali nakon detaljnih analiza postoji mogućnost da to svedemo na malo nižu razdaljinu – istakao je direktor Instituta Enko Hubanić.

Zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora iskazao je i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo.

– Želim da kažem da je Vlada Kantona Sarajevo, na čelu s premijerom Elmedinom Konakovićem podržala ovaj projekat kako bi se realizirala brža putna komunikacija između ova dva kantona. Mi ćemo pružiti maksimalnu potporu da se ovaj projekat dovede do kraja u skladu s mogućnostima – kazao je Fišo, saopćeno je iz Vlade BPK.

(FENA)

Back To Top