skip to Main Content

Udruženje otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća FBiH informira proizvođače malina o aktuelnoj situaciji plasmana maline na evropsko tržište i očekivanoj finalnoj cijeni maline u sezoni 2017. godine.

“Na osnovu aktuelnih analiza kretanja na tržištu otkupa maline u konkurentskim zemljama i ponuda za kupovinu koje dolaze sa evropskog tržišta, Udruženje otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća FBiH, na sastanku održanom 21.juna .2017.godine usvojilo je informaciju da se finalna cijena otkupa maline u 2017. godini može očekivati do 1,50 KM po 1kg na plantaži proizvođača, a bez paušalne naknade i poticaja od strane države. Ponovo želimo ukazati na veoma tešku situaciju niskih cijena izvoza maline na evropsko tržište što direktno utječe na otkupnu cijenu proizvođačima. Svjesni situacije da navedena cijena neće biti zadovoljavajuća prema proizvođačima a u isto vrijeme i nemogućnosti da se malina plati više nego što je moguće, u potpunosti se saosjećamo sa proizvođačima i pružamo im punu podršku u traženju podrške od strane nadležnih državnih tijela, kako bi zajednički prebrodili očekivanu situaciju i održali proizvodnju maline. Pozivamo resorno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Vladu FBiH, da odmah preduzmu planirane mjere podrške proizvođačima malina usljed ekstremnih poremećaja tržišta maline na svjetskom nivou, a sve u skladu zaključka Parlamenta FBiH, da u „slučaju ekstremnih poremećaja tržišta jagodičastog voda (maline) zadužuje se Vlada Federacije, vlade kantona, gradovi i općine da obezbjede sredstva za subvencije proizvođačima jagodastog voća (maline)”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora Udruženja otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća FBiH.

Back To Top