skip to Main Content

PITANJE: Molimo za Vašu savjetodavnu pomoć. Naime, članom 41. stav 1. tačka e) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012) regulisano je da je javnom preduzeću strogo zabranjeno obavljanje aktivnosti učešća u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv na tender.

Želimo čuti vaše tumačenje istog člana i tražimo vaše mišljenje o tome da li mi kao javno preduzeće d.o.o. možemo učestvovati u svojstvu ponuđača u postupku javne nabavke.

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top