skip to Main Content

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić potpisao je u Bihaću ugovor sa ŠPD „Unsko-sanske šume“ o provođenju projekta pošumljavanja goleti, požarišta i degradiranih šuma u vrijednosti od skoro 250 hiljada KM.

Ovaj projekt obuhvaća pošumljavanje na područjima općina Bosanski Petrovac, Cazin i Sanski Most, a provodi se u saradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u okviru projekta Globalnog fonda za okoliš.

Kako je izjavio ministar Dedić, glavni cilj ovog projekta je zaštita šuma.

– Nažalost, mi od 2009. godine nemamo Zakon o šumama na federalnom nivou. Bezakonje u ovoj oblasti je dovelo do nekontrolisane sječe, stalnog uništavanja šuma, širenja raznih bolesti. Propadanje ovog resursa sprječavamo trenutno uz pomoć ovakvih projekata, no naravno, potrebno nam je sveobuhvatno zakonsko rješenje. Treba insistirati na tome da se Zakon o šumama što prije nađe na dnevnom redu Federalnog parlamenta – dodao je federalni ministar.

Dedić je istakao posebnu važnost ovog i sličnih projekata za Unsko-sanski kanton, te dodao da imamo dugu tradiciju šumarstva i prerade drveta, naglasivši da je briga za ovaj resurs od velikog značaja upravo za ovo područje.

Inače, u sklopu GEF Projekta održivog upravljanja šumama i krajolicima u Unsko-sanskom kantonu provode se tri projekta. Trenutno je u procesu implementacije projekat njege šumskih kultura u vrijednosti od 150 hiljada KM. Projekt pošumljavanja goleti, požarišta i degradiranih šuma potpisan je jučer, dok je za naredne godine planirana realizacija projekta finansiranja troškova revizije-održavanja međunarodnog FSC certifikata.

Back To Top