skip to Main Content

Razmatranjem Prednacrta zakona o mikrokreditnim organizacijama, danas je u Sarajevu počela 143. sjednica Vlade FBiH. Ciljevi ovog zakona su podizanje razine kapitaliziranosti, pružanje veće podrške u kreditiranju socijalnog sektora, davanje veće ovlasti Agenciji za bankarstvo u nadzoru poslovanja, zaštita korisnika usluga mikrokreditiranja, sprječavanje pranja novca, čuvanje povjerljivih podataka, te zaštita javnog interesa, sprječavanja nezakonitih radnji i bolje provođenje i poštivanje Zakona.

Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, koji precizira pojam “održivost povratka”, koji je u odnosu na “povratak” kompleksniji i sveobuhvatniji i odražava realne potrebe povratnika u stvaranju društvenog, ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog ambijenta za potpunu reintegraciju u povratničkim sredinama.

Federalno ministarstvo kulture i sporta predložilo je četiri odluke o usvajanju transfera za fondove iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu 3.098.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije informisat će Vladu o realizaciji prošlogodišnjih sredstava u iznosu od 1.302.671,10 KM namijenjenih za uplatu doprinosa za PIO i omogućavanje penzionisanja 95 radnika.

Planirano je razmatranje izvještaja o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, u kojem je penzioni fond ostvario ukupne prihode od 2.027.342.822,21 KM i rashode od 1.961.486.832,07 KM.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata upoznat će Vladu FBiH o mjerama s ciljem poboljšanja položaja boračkih kategorija u periodu od 1.4.2015. do 30.4.2018. godine, a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji odobrenih transfera za poljoprivredu u 2017. godini.

 

Back To Top