skip to Main Content

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, na dnevnom redu ima dva važna zakona kojima se provode ciljevi iz Reformske agende, a pripremljena su nakon javne rasprave na  temelju zaključaka oba doma Parlamenta FBiH.

Riječ je o Nacrtu zakona o doprinosima čiji je cilj da, uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun bude povećan obuhvat obveznika doprinosa i zadrži neutralan utjecaj na prihode izvanproračunskih fondova.

Također, bit će razmotren i Nacrt zakona o porezu na dohodak koji obuhvata oporezivanje dohotka fizičkih osoba.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o Fondu za okoliš i energijsku efikasnost Federacije BiH i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Federalna vlada danas će razmatrati i prijedloge dvije odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“ kantonima u iznosu od 6.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći njihovim budžetima i za 57 gradova i općina u iznosu od 12.000.000 KM za finansiranje projekata od značaja za njihov razvoj.

Federalna vlada će razmotriti i Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Vlada Federacije BiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, na dnevnom redu ima raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, namijenjenih za uplatu doprinosa za 15 radnika „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Bit će razmotrene i Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019-2021. godina.

 

Back To Top