skip to Main Content

Vlada Srednjobosanskog kantona započela je realizaciju projekta uvođenja i poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 u sve institucije i organe uprave SBK. Juče je održan prvi u nizu sastanaka internih audita, nositelja aktivnosti, koji će taj standard zajedno sa izabranom konsultantskom kućom “M&L company” d.o.o. Visoko implementirati u svakom pojedinom ministarstvu odnosno upravi Srednjobosanskog kantona.

Vlada Srednjobosanskog kantona, je shodno preporukama iz Reformske agende donijela odluku da sve institucije i organi uprave SBK uvedu sistem upravljanja kvalitetom, kako bi usluge koje pružaju građanima podigli na veći nivo, shodno potrebama korisnika tih usluga i preporukama koje zahtjeva proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Back To Top