skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, izmijenila Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformisanjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uveliko zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina od dana donošenja. Opći ciljevi u ovim gospodarenju prostorom obuhvaćaju oživotvorenje svih evropskih i svjetskih vrijednosti, kao i očuvanje prostornih specifičnosti Federacije BiH, Hercegovačko-neretvanskog kantona i općine Čapljina.

Jedan od bitnih ciljeva ovog dokumenta je i uređenje obalnog pojasa rijeke Neretve u prostornom obuhvatu Reglacionog plana historijskog gradskog područja Počitelja na osnovu kriterija zaštite i visokih standarda oblikovanja pejzaža, što uključuje i sprječavanje plavnog vala, kao i moguće prirodne katastrofe.

Donesene su odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu za finansiranje programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta, Preporod, Napredak i La Benevolencija.

Federalna vlada je odobrila Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2018.-2020. godina, te programu utroška transfera za Nacionalni park Una, utvrđenog Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma kojim je za finansiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja predviđeno 500.000 KM.

Usvojen je izvještaj o utrošku sredstava za penzionisanje 73 radnika.

Back To Top