skip to Main Content

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan broj dolazaka turista u maju 2017. iznosio je 103.279 što je za 5,2% više u odnosu na maj 2016. godine, a u odnosu na april 2017. više je za 21,2%. Učešće domaćih turista je 24,4%, a stranih turista 75,6%.

Ukupan broj noćenja turista u maju 2017. iznosio je 192.477 što je za 7,0% više u odnosu na maj 2016. godine, a u odnosu na april 2017. godine više je za 21,7%. Učešće domaćih turista je 23,8%, a stranih turista 76,2%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,2%.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (14,4%), Italije (6,7%), Hrvatske (5,8%), Južne Koreje (5,0%) i SAD (4,3%) što je ukupno 36,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 63,8% noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u maju/svibnju 2017. godine iznosio je 29.355 što je za 14,6% više u odnosu na maj/svibanj 2016. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 24,7%.

Back To Top