skip to Main Content

U Bosni i Hercegovini u junu 2018. turisti su ostvarili 143.693 posjete, što je manje za 4,4% u odnosu na maj
2018. i za 14,3% više u odnosu na juni 2017. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Turisti su ostvarili 285.227 noćenja, što je manje za 0,7% u odnosu na maj 2018. i za 17,0% više u odnosu na juni 2017. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 29,5% dok je 70,5% učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 7,3% u odnosu na maj 2018. i viši za 26,0% u odnosu na juni 2017. godine. Broj
noćenja stranih turista viši je za 2,4% u odnosu na maj 2018. i viši za 13,6% u odnosu na juni 2017. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u junu 2018. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske i Hrvatske (7,8%), Srbije
(6,5%), Turske (6,1%), Slovenije (5,2%), Kine i Italije (4,8%), te Njemačke, SAD i Saudijske Arabije sa po (4,1%) što je
ukupno 55,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 44,7% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Kuvajt i Katar sa prosječnim zadržavanjem od
3,4 noći, Irska i Belgija sa 3,1 noći, Holandija sa 3,0 noći i Danska sa 2,8 noći.

Turistima je u junu 2018. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.161 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je
za 6,3 % više u odnosu na juni 2017. i 44.013 raspoloživa kreveta što je više za 8,7 % u odnosu na isti mjesec 2017.godine.
U junu 2018. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.486 soba i
apartmana što je za 6,6 % više u odnosu na juni 2017. i 36.622 kreveta što je za 9,7 % više u odnosu na isti mjesec
prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta iznosila je 23,2 %. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 97,7%.

Back To Top