skip to Main Content

U Goraždu je juče održan prvi Sajam zapošljavanja u BPK Goražde pod nazivom ’’Let’s work’’. Sajam je održan u prostorijama  Biznis centra Goražde. Cilj organizacije sajma je stvaranje uslova za direktan kontakt nezaposlenih lica i poslodavaca, stvaranja prilike za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanja najboljih kandidata.

Prisutni su osim upoznavanja sa poslodavcima, imali  priliku da prisustvuju predavanju iz oblasti IT sektora o temi “Life Changing Moment”. Također u okviru Sajma je obezbjeđena podrška nezaposlenim osobama pri izradi CV-a.

Sajam je organizovan  u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“, koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu sa Privrednom komorom BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ ,,Džemal Bijedić”, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva “Bekto Precisa” Goražde i “Emka Bosnia” Goražde.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Na svečanosti otvaranja Sajma zapošljavanja, o njegovom značaju, prvenstveno kroz mogućnost da nezaposleni direktno kontaktiraju sa poslodavcima, primjeru Goražda i BPK Goražde kao poticajnim sredinama u oblasti zapošljavanja i dobrim partnerima, govorili su Amra Selešković, nacionalni LEP coordinator, dr.sci Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda, Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde i kantonalni ministar za privredu Anes Salman.

Back To Top