skip to Main Content

Na evidencijama službi za zapošljavanje  u FBiH 31. oktobra ove godine bilo je registrirano 328.895 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 1.684, odnosno 0,51%.

Od početka godine do 31.10.2018. godine sa evidencije su brisane 121.382 osobe, od čega je zaposleno 85.029,dok se u istom periodu na evidenciju prijavilo 100.579 osoba, od čega 64.370 zbog prestanka radnog odnosa.

Dana 30.9.2018. godine u Federaciji BiH je bilo zaposleno 523.626 osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 18.425, odnosno 3,65%, a u odnosu na prethodni mjesec veći za 6.217, odnosno 1,19%, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje.

Back To Top