skip to Main Content

Zaposljavanje

 

Federalnim budžetom za 2017. godinu bit će planirano 30 miliona KM na ime poticaja zapošljavanju, te 8.000.000 KM za stvaranje uvjeta za nastavak provođenja seta antikoruptivnih zakona.

Potvrđeno je to na pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH koja je danas razmatrala radni tekst budžeta za narednu godinu, u kojoj će biti nastavljena restriktivna budžetska politika.

– Tako Vlada predlaže da ukupan iznos sredstava za naknade i plaće, u odnosu na prošlu godinu, bude smanjen za sedam miliona KM – izjavio je pomoćnik federalne ministrice finansija za budžet Alija Aljović.

Bruto prihodi od indirektivnih poreza rastu, i to je isključivo razlog porasta otplate duga navodeći da se radi o računovodstvenoj tehnici pri kojoj se knjiže prihodi na ime servisiranja duga.

– S obzirom na to da raste porast duga rastu i ti prihodi od servisiranja duga. S druge strane, smanjeni su neto prihodi koji se uplaćuju u federalni budžet za oko 40 miliona KM u odnosu na ovu godinu – naglasio je Aljović.

U 2017. nije planirana emisija dugoročnih obveznica iz razloga da bi se banke rasteretile povećane izloženosti prema budžetu FBiH.

– U tom cilju, planirana je prodaja potraživanja javnih kompanija koje Federacija ima u svom bilansu. Ovaj novi mehnizam finansiranja Vladi omogućava da pribavi potrebne  izvore finansiranja i smanji izloženost banaka u pogledu emisije obveznica prema budžetu Federacije – naveo je Aljović, koji očekuje da na jednoj od narednih sjednica Vlade FBiH nacrt budžeta FBiH, a potom i utvrđivanje prijedloga kako bi se stvorili uvjeti da ga Vlada i Parlament FBiH razmatra u ovoj godini.

 

Izvor: FENA

Back To Top