skip to Main Content

 

Poslovne novine su u saradnji sa LRC-om uradile analitiku i rangiranje brzorastućih kompanija u BiH i regiji.

Ove kompanije danas predstavljaju jedan od značajnijih faktora koji imaju utjecaj na investiranje i ekonomski rast.

“Ne možemo reći da postoji općeprihvaćena definicija brzorastućih kompanija. Originalna definicija potječe iz SAD-a i David Birch ju je 1979. godine koristio za subjekte koji su ispoljavali rast prihoda od najmanje 20 posto tokom perioda od četiri godine, s početnim prihodom ne manjim od jednog miliona dolara. Danas se upotrebljava veći broj različitih definicija ovih kompanija, a najčešće se koristi varijacija OECD definicije koja je vrlo slična originalnoj. Pri rangiranju brzorastućih kompanija, pored kriterija kao što su rast prihoda i rast broja zaposlenih, koristi se i složena godišnja stopa rasta (Compound Annual Growth Rate – CAGR)”, rekao nam je profesor Ermin Cero, predavač iz oblasti finansija na Internacionalnom Burch univerzitetu.

“Razlog velikog interesa za ove kompanije je zasnovan na vrlo bitnim statističkim pokazateljima. Naime, iako generalno ove kompanije obuhvataju nekih pet posto ukupnog broja subjekata koji posluju na tržištu, one su ‘odgovorne’ za preko 50 posto rasta zaposlenosti, a u nekim slučajevima čak ovaj procenat ide i do 70 posto”, naveo je Cero.

Analitika je pokazala da u BiH posluje 659 brzorastućih kompanija koje su tokom 2016. godine ostvarile 5,65 milijardi KM prihoda. U odnosu na 2015. godinu, ove kompanije su imale rast prihoda od 16,9 posto, kao i rast broja zaposlenih od 17 posto.

Najveći broj brzorastućih kompanija u BiH je u djelatnosti “Trgovina na veliko”, i to ukupno 75, a zatim slijede “Trgovina na malo” (72 kompanije), “Cestovni prijevoz robe” (51 kompanija), “Građevinarstvo” (30 kompanija) itd. Listu rangiranih kompanija i više informacija o brzorastućim kompanijama možete pogledati na portalu www.poslovnenovine.ba.

„Imajući na umu značaj ove kategorije kompanija i činjenicu da su one pogonsko gorivo ekonomskog razvoja, od velike je važnosti identificirati ih i kod nas u Bosni i Hercegovini te ih prepoznati i odati im priznanje za njihov veliki doprinos razvoju ekonomije”, zaključio je Cero.

Back To Top