skip to Main Content

Poboljšanje poslovnog ambijenta, direktne strane investicije te blaža porezna politika uz kvalitetnu radnu snagu ključni su faktori za jači rast izvoza i napredak bh. ekonomije. Ovo su ključni zaključci danas održane panel konferencije “Izazov izvoza“ u organizaciji Poslovnih novina i suorganizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i LRC BIS. U okviru konferencije govorilo se o temama “Učinak izvoza na bh. ekonomiju“ i “Međunarodna naplata potraživanja i izazovi sa kojima se izvoznici susreću“.

U svom uvodnom izlaganju, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović, naglasio je da je krucijalno postojanje sistema. “Jedan od glavnih ciljeva ovog ministarstva u proteklom periodu bio je da omogućimo pristup svim tržištima, a usvajanjem strateških dokumenata i potpisivanjem raznih međunarodnih sporazuma to smo i postigli. Moja želja u budućnosti je da Bosna i Hercegovina postane članica Svjetske trgovinske organizacije i na tome moramo snažno raditi“, rekao je Šarović te dodao da Bosna i Hercegovina mora biti stabilna država ukoliko želi privući direktne strane investicije.

Direktorica projekta “100 najvećih u BiH“, Alena Ahmetspahić-Fočo, istakla je da je prošle godine BiH izvezla 11 milijardi KM, a da su najveće kompanije povećale svoj izvoz za 12%, dok je direktor partnerskog LRC BIS, Emil Kučković, kazao da bh. izvoznici ne propadaju nego konstantno rastu i da im treba pružiti podršku. Direktor za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH, Momir Tošić, naveo je da se 70% bh. proizvoda izvozi na tržišta EU, a da su poboljšanja poslovnog ambijenta i infrastrukture u Bosni i Hercegovini imperativi kako bi se izvoz povećao.

Govoreći iz ugla uspješnih bh. izvoznika, Vedad Halilović iz kompanije AS Holding naglasio je da je neophodno brendirati Bosnu i Hercegovini kao državu iz koje dolaze kvalitetni proizvodi, dok je Ševal Suljkanović iz kompanije BIMAL istakao da ekonomska diplomatija treba napraviti pretpostavke za daljnje razvijanje poslovanja i izvoza bh. kompanija. Goran Vrhovac iz kompanije Mladegs Pak iz Prnjavora istakao je da bez povećanja izvoza i obima poslovanja kompanije ne mogu otvarati nova radna mjesta niti ulagati u opremu ili IT, dok je Hrvoje Stojić iz Addiko Bank BiH kazao da se na primjeru Hrvatske vidi da evropske integracije pozitivno utiču na povećanje izvoza.

Diskutujući o međunarodnoj naplati potraživanja, Matej Golob iz kompanije Converta d.o.o. Ljubljana kazao je da 60% računa u EU nije naplaćeno ili je naplaćeno sa zakašnjenjem., dok 50% malih firmi ima problem sa tim da fakture nisu plaćene na vrijeme. Direktorica LRC Inkasso, Amina Ahmetović, istakla je da se u BiH dnevno blokira više od 200 transakcijskih računa i da direktori trebaju voditi računa o riziku plasmana i naplate, dok je Đenan Bogdanić iz kompanije Batagon Factoring d.o.o. istakao da je tržište kreditnog osiguranja u BiH potpuno nerazvijeno i da se na tome mora raditi kao na jednom rješenju za problem naplate potraživanja. Aldijana Dubravić iz Izvozno kreditne agencije – IGA naglasila je da ova institucija može biti partner svim kompanijama koje izvoze tako što u slučaju neuspjeha sa naplatom sami finansiraju dug u obimu od 70 do 90%.

Panel konferencija “Izazov izvoza“ održana je kao najava vodećeg privrednog događaja «100 najvećih u BiH», 31. dodjele priznanja najuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini koja će se održati 26. septembra u Sarajevu.

Back To Top