skip to Main Content

Kako bi omogućila učenicima pristup modernoj tehnologiji i naprednom nastavnom procesu ostvarivanja informatičke pismenosti, Tvornica cementa Kakanj donirala je petnaest računara sa pratećom opremom i tako u potpunosti opremila informatički kabinet Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj. Donaciju je zvanično uručio Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja.

„Ulaganja Tvornice cementa Kakanj u obrazovanje su kontinuirana što stalno potvrđujemo našim nastojanjima da mladima našeg grada obezbijedimo što bolje uslove za moderan pristup učenju i obrazovanju. Vremena su takva da bi sve škole morale imati informatičke kabinete jer su moderne tehnologije danas sastavni dio svih naših aktivnosti u životu. Umijeće rada na računaru sada spada u osnovnu pismenost. U ovom kabinetu i na ovim računarima razvija se budućnost naše zajednice,
odnosno budući stručnjaci u raznovrsnim poljima koji će, koristeći se novim tehnologijama, unositi napredne ideje i zamisli u naše živote,“ kazao je Neimarlija.

„Do sada se nastava informatike odvijala u jako teškim uslovima, radili smo na opremi koja je stara sedamnaest godina. Ovi računari nama i našoj djeci predstavljaju veliko bogatstvo i odskočnu dasku za sigurnu budućnost. Ogromno je olakšanje kada ja kao nastavnik mogu praktično raditi sa djecom sve u skladu sa najnovijim trendovima i tehnologijama ovog predmeta. Od srca se zahvaljujem našoj cementari na ovoj zaista hvale vrijednoj gesti“, izjavila je Senaila Selimović, nastavnica informatike.

„Tvornica cementa Kakanj redovno prati potrebe naše škole i svake godine pruža podršku svim našim aktivnostima i projektima. Ispred svih naših učenika, njihovih roditelja i nastavnika iskreno se zahvaljujem Upravi i kolektivu TCK za ovu današnju veoma vrijednu donaciju kao i za svu dosadašnju pomoć koju nam je pružala u proteklim godinama kroz kontinuirano pružanje podrške i sredstava za realizaciju svih naših obrazovnih poduhvata“, rekao je Suad Čeliković, direktor OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj koja je po broju učenika druga najveća škola u Kaknju.

Tvornica cementa Kakanj već godinama donira informatičku opremu školama na području općine Kakanj i kad god je moguće oprema kompletne informatičke kabinete za moderno i olakšano odvijanje nastave iz ovog predmeta za hiljade učenika. Na ovaj način pomaže razvoj ne samo informatike kao predmeta nego stvara modernu podlogu za učenje i razvoj svih ostalih predmeta koji su danas nezamislivi bez pristupa internetu i informatičke pismenosti. Kao društveno odgovorna i jedna od najuspješnijih kompanija u BiH, Tvornica cementa Kakanj je maksimalno posvećena poticaju razvoja društvene zajednice i njen je istinski partner. Svake godine TCK izdvaja značajna finansijska sredstva za različite vidove pomoći i podrške općini Kakanj i mjesnim zajednicama u okruženju na polju obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta.

Back To Top