skip to Main Content

PITANJE: Često imamo troškove za koje nismo sigurni da li su trošak reprezentacije (knjižimo na konto 5519). Molimo da nam definišete kakvi troškovi generalno treba da se knjiže na navedeni konto? Na trošak reprezentacije knjižili smo kupovinu kafe, mlijeka i čajeva datih na konzumiranje uposlenicima, poslovne darove, da li smo ispravno postupili?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top