skip to Main Content

 

Grupa Triglav je u prva tri mjeseca ove godine dobro poslovala i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Neto dobit Grupe je iznosila 22,3 miliona eura. Fakturisana konsolidovana bruto premija osiguranja i saosiguranja iznosila je 281 milion eura, što je 8 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije je ostvaren na svih sedam osiguravajućih tržišta Grupe i na svim poslovnim segmentima osiguravajuće djelatnosti Grupe, kao i na području životnih osiguranja i to za čak 10 %. Kombinovani količnik je povoljan i niži od svoje ciljne dugoročne strateške prosječne vrijednosti. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u prvom kvartalu 2017. godine zabilježilo rast bruto fakturisane premije za 10,7% u odnosu na isti period prošle godine. Društvo je zadržalo 5. mjesto na tržištu Federacije BiH i uspješno je poslovalo iz osnovne djelatnosti osiguranja, što pokazuje i poboljšan kombinovani količnik.

Poslovni rezultati u prvom tromjesečju ove godine su dobri. Neto dobit Grupe Triglav iznosi 22,3 miliona eura (prošle godine u istom periodu 22,6 milona), dobit prije oporezovanja iznosi 25,5 miliona (u poređenju s prošlom godinom kad je iznosila 28,2 miliona).

Fakturisana konsolidovana premija osiguranja i suosiguranja iznosi 281 milion eura, što je za 22 miliona odnosno za 8 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije osiguranja ostvaren je na svim poslovnim segmentima osiguravajuće djelatnosti Grupe Triglav. U najvećem segmentu, u osiguravanju imovine, premija se povećala za 8 %, u segmentu zdravstvenih osiguranja za 13 %. Ove je godine zabilježen i poboljšani trend kod premija životnih osiguranja i ostvaren je rast od čak 10 %. Dobar rezultat posljedica je uspješnog ulaganja sredstava po doživljenju u nove police životnog osiguranja i viših uplata premije.

Rast premija ostvaren je na svih sedam osiguravajućih tržišta Grupe. U Sloveniji je Zavarovalnica Triglav fakturisala za 8 % više premije nego protekle godine u istom periodu, a druge dvije osiguravajuće kuće Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, ostvarile su rast premija od 13 % odnosno od 1 %. Prosječni rast premija na tržištima izvan Slovenije iznosio je 15 %. Najveći rast od 38 % ostvaren je na srbijanskom tržištu.

Masovnih štetnih događaja u prvom tromjesečju nije bilo. Bruto iznosi šteta viši su za 3 %, ali oni su posljedica povećanja samog portfolija i učestalosti šteta. Zbog povećanog količnika šteta povećan je i kombinovani količnik te iznosi 92,7 %. Vrijednost u toj visini je povoljna i niža od njegove ciljne dugoročne strateške prosječne vrijednosti.

I ove godine finansijska tržišta ostaju u situaciji niskih odnosno nultih kamatnih stopa i visoke volatilnosti kursa dionica. Kratkoročno se ne očekuje vidljivo poboljšanje prilika. Tromjesečni rezultati pokazuju više vrijednosti prinosa od finansijskih ulaganja Grupe Triglav nego prošle godine, što je posljedica prvenstveno jednokratnih događaja evidentiranih u prošloj godini. Grupa ove godine i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicijske politike. Njen portfolio u prevladavajućoj mjeri čine prvorazredne državne obveznice, a Grupa u okviru investicijske politike sprovodi određena prilagođavanja udjela pojednih ulaganja u portfoliju.

U odnosu na kraj 2016. godine kapital Grupe se povećao za 2 % na 759,6 miliona eura, dok su se tehničke rezerve povećale za 3 % na 2.740,6 miliona eura. Nivo kapitala u odnosu na postavljena strateška usmjerenja na odgovarajući način prevazilazi određeni nivo preuzetih rizika. Detalji o finansijskom poslovanju, solventnosti i adekvatnosti kapitala Grupe krajem 2016. godine biće vidljivi u novoj formi izvještaja, koju određuje zakonodavstvo na sektoru Solventnosti II. Izvještaj o Grupi biće objavljen u zakonskom roku do 1. jula ove godine.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »S novom strategijom postajemo grupa koja razvija nove načine poslovanja koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, a ujedno poslujemo profitabilno i bezbjedno. U centar svih aktivnosti još izrazitije postavljamo svoje klijente i njihove potrebe. S poslovanjem u prvom tromjesečju smo zadovoljni. Grupa je u poređenju s istim periodom prošle godine povećala svoj portfolio, privukla nove klijente, proširila obim osiguranja kod postojećih klijenata i ostvarila dobre poslovne rezultate. Uzimajući u obzir predviđene prilike poslovanja do kraja godine, ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit Grupe Triglav prije oporezivanja biti ostvarena u planiranom rasponu između 70 i 80 miliona eura.«

Back To Top