skip to Main Content

Grupa Triglav, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria, u prvoj polovini 2018. godine realizovala je 35,6 miliona eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja).

Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obim sredstava kojima upravlja. Na rezultat, koji je u poređenju s prošlogodišnjim niži (indeks 84), utjecali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od finansijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti.

U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno sprovodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regionu. S time je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja. Uprkos zahtjevnim prilikama na tržištu i ekonomskoj nestabilnosti Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvom je polugodištu 2018. godine zabilježilo rast fakturisane bruto premije u odnosu na isti period prošle godine.

Profitabilno poslovanje. U prvoj polovini godine Grupa Triglav je realizovala 35,6 miliona eura dobiti prije oporezivanja. Razlog za pad dobiti tokom godine (indeks 84) su masovni štetni događaji u 2018. godini te Grupa Triglav na polugodištu ocjenjuje da će uz uzimanje u obzir prilika u kojima se posluje do kraja godine biti realizovana planirana dobit na godišnjem nivou.

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturisala 575 miliona eura konsolidovane bruto premije odnosno 5 % više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije realizovana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosila 4 %, a van Slovenije 7 %. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udjela premije Grupe, fakturisanih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1 % odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu prošle godine. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3 %, a kod zdravstvenih 8 %.

Masovni štetni događaji u drugom tromjesečju. Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utječu na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, grad, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milion eura štete, što je značilo 9 % više fakturisanih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na prošlu godinu. Usprkos povećanju štetnog količnika visina kombinovanog količnika Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %. Triglav stavlja naglasak na obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom reosiguranja i brižljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.

Niži prinosi od finansijskih investicija. Grupa je krajem juna 2018. raspolagala s 3,1 milijardom eura finansijskih investicija, čiji prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) bili su u poređenju s istim periodom prošle godine niži za 30 %, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicione politike.

U pravcu strategije rasta i razvoja. Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s dosljednim sprovođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u savremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima, pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su utjecali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. S vidika godišnjih i strateških ciljeva sa postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obje naše djelatnosti dosljedno smo nastavili s aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođujemo svoje poslovanje, digitalizujemo i pojednostavljamo procese, razvijamo cjelovite osiguravajuće-uslužbene proizvode i multikanalni pristup do njih. Ubjeđen sam da su energija, znanje i angažovanje čitave naše ekipe od više od 5 hiljada saradnica i saradnika dobar osnov da uspješno realizujemo ono što smo zacrtali.«

 Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi dobro poslovanje u prvoj polovini 2018. godine

Prvu polovinu ove godine Triglav Osiguranje Sarajevo je završilo sa dobrim poslovnim rezultatom uprkos zahtjevnim prilikama na tržištu i ekonomskoj nestabilnosti. U pomenutom periodu Društvo je fakturisalo 11,9 miliona eura (23,2 miliona KM) premije osiguranja, što je za 2 % više u odnosu na isti period godinu ranije. Poslovanje Društva je obilježila finansijska stabilnost i rast finansijskih pokazatelja.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Prvo polugodište je završeno kvalitetnim rastom premije kao posljedice intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje. Naši osiguranici i njihove potrebe su i dalje u fokusu našeg poslovanja. Vjerujem da ćemo i u drugoj polovini godine i pored svih izazova na tržištu osiguranja nastaviti dalji razvoj i unapređenje proizvoda i usluga koje pružamo klijentima.“

Back To Top