skip to Main Content

PITANJE: Registrovano je predstavništvo u BiH. Odgovorno lice ima sklopljen ugovor o radu i na ugovoreni iznos plaće vrši se obračun doprinosa i poreza. U međuvremenu se proširio djelokrug rada odgovornog lica koje je prema odluci principala postalo odgovorno za rukovođenje jednom poslovnom divizijom za zemlje Jadranskog regiona i drugih sedam evropskih zemalja. Da li se naknada odgovornom licu u predstavništvu BiH za pružanje usluga zemljama koje dolaze iz Jadranskog regiona i sedam evropskih zemalja može isplatiti kroz ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili neku drugu vrstu ugovora s obzirom na to da se ne radi o pružanju usluga na području BiH? Napominjemo da će isplatioc biti predstavništvo registrovano u BiH.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top