skip to Main Content

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je na  svečanosti u Sarajevu pustio u rad portal „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH“.

Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, jeste povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja privrednog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj uniji.

Kako je istakao premijer Novalić, Vlada Federacije BiH daje punu podršku ovom projeketu koji je zanimljiv i s privatnog i sa službenog aspekta.

– S privatnog ukoliko želite kupiti stan bilo gdje u FBiH moći ćete provjeriti trenutne cijene. S druge strane, kada su u pitanju službeni benefiti, neophodno je da znamo da je jedno društvo efikasnije, lakše zadovoljava svoje potrebe i  ima brži ekonomski rast, ukoliko je teret na imovini i porezu na imovinu, kojeg kod nas danas gotovo i da nema, a pri tome se rasterećuje kapital i porez na rad – istakao je Novalić.

Po riječima premijera Novalića, problem kod nas je što je porez na rad najveći i time kao da su zamijenjene teze.
– Ovaj projekt će nam pomoći da u društvu krenemo redati stvari onako kako treba, da „u igru ubacimo“ i porez na imovinu. Projekt će utjecati i na socijalni aspekt, odnosno bit će sveden na  socijalno targeritanje na vrijednost imovine koju neko ima, kako i treba biti, a ne kao što je trenutno kod nas da se stanje ‘socijale’ mjeri time da li ste zaposleni ili ne – dodao je Novalić.

Današnja prezentacija rezultat je saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave Federacije BiH i jedinica lokalne samouprave u FBiH u realizaciji aktivnosti projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je izjavio da je ova uprava realizirala i realizira dosta projekata koji se tiču podataka o nekretninama u vezi tačnosti i pouzdanosti jer su osnova ne samo za sektor zemljišne administracije nego za ukupni razvoj jedne države.

Podsjetio je da su 2013. omogućili korisnicima, prije svega građanima, uvid u katastarske podatke u FBiH, a 2016. uvid u vlasničko stanje nekretnina u FBiH

Obradović je dodao da su projekt realizirali u uskoj saradnji s PUFBIH i sa općinama od kojih su 63 trenutno uključene u projekt, a očekuje se u skoroj budućnosti da će biti uključeno u projkt svih 79 općina.

–  BiH je od danas u skupini evropskih zemlja koje imaju registar cijena. Konačan cilj, odnosno rezultat je masovna procjena nekretnina u BiH. Radi se o veoma zahtjevnom, ali dobrom projektu za stabiliziranje i trasparentnost, prije svega tržišta nekretnina u jednoj državi – istakao je Obradović.

Projekt je finansiran  donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining saradnja između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg je rekao da je Švedska tokom godina bila angažovana u BiH na pružanju podrške i doprinoseći razvoju u ovoj zemlji. Finansijski gledano, kako je dodao, doprinijeli su sa oko  jednom milijardom KM od sredine ’90- tih, a  ove godine su odredili 35 miliona KM.

– Jedan od naših važnijih projekata je upravo ova saradnja između švedske administracije za zemljište i administacije za zemljišnu upravu u BiH. Ta saradnja je počela 2013. i trajat će u svojoj drugoj fazi do 2019., a ukupan obim je 12 miliona KM  – kazao je Hagelberg.

Po njegovim riječima, jedna od važnih komponenti projekta odnosi se na registar prodajnih cijena s obzirom na to da su transparentne cijene od izuzetne važnosti za funkcionlano tržište imovine. I kupci i prodavci, naglasio je ambasador, dobijaju ako znaju cijene na tržištu čime i to tržište postaje funkcionalnije.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević izrazila je zahvalost Vladi Kraljevine Švedske koja je pružila materijalnu, finansijsku i stručnu podršku u realizaciji ovog projekta.

–  Projekt ima rezultate koji će koristiti investitori, građani, poslovni ljudi… Također, koristit će i  Vlada FBiH jer je to dobra podloga za utvrđivanje fiskalne politike Vlade u svakom mandatnom periodu i u svakoj fisklanoj godini. Ovaj registar vidim i kao dobru osnovicu za upravljanje finansijskim sredstvima iz proračuna pogotovo po osnovu socijalnih davanja. Sada imamo situaciju da imamo velika izdvajanja i da nemamo kontrolne mehanizme – kazala je Milićević.

Vlada je, kako je dodala, opredijeljena da koristi ove resurse koji ujedno predstavljaju i dobru osnovu za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH.

Cilj Porezne uprave FBiH, kako je kazao direktor Šerif Isović, jeste da bude prije svega pravedna, racionalna i efikasna institucija, a da bi to postigla mora biti savremena i transparetna.

– Upravo ovaj projekt Registra cijena nekretnina omogućit će transparantan uvid u sve promete nekretnina. Očekujemo da će ovakav projekt uticati na realnije i pravičnije utvrđivanje poreskih osnovica za obračun poreza na promet nekretnina i također da će imati efekat na ujednačeniji ili, ako tako mogu reći, pravičniji rad općinskih komisija za procjenu nekretnina – kazao je Isović.

Što se tiče ovog projekta, PUFBiH je softver, koji zajedno koristi s Geodetskom upravom i jedinicama lokalne samouprave, instalirala u sve svoje 73 ispostave. Isović je dodao da su zaposlenici PUFBiH u ovaj softver, od kad je počela implementacija ovog projketa, unijeli više od deset hiljada i 370 predmeta.

Puštanjem u rad ovog portala, kako je istaknuto, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine bit će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada.

Lični podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine.

Back To Top