skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće A izdaje objekat preduzeću B, čiji ugovor podliježe primjeni MSFI 16, a pri tome su povezana lica. S obzirom na to da je u prvoj godini najma trošak primjene MSFI 16 (amortizacija + kamata) veći u odnosu na trošak koji bi bio kod klasičnog najma, odnosno da je u preduzeću B trošak veći u odnosu na prihod preduzeća A, da li se navedeno uvećanje troškova dodaje kao transferna cijena u nekom od preduzeća?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top