skip to Main Content

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić posjetili su danas Termoelektranu „Kakanj“, gdje ih je direktor Enver Merdić upoznao o situaciji u tom pogonu, uz poseban osvrt na okolišne teme.

Domaćini su zahvalili ministrici Đapo na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i istakli neophodnost usaglašavanja okolišnih akata sa istovjetnom legislativom Evropske unije.

Đapo i Čibukčić obišli su blokove 5 i 6 TE „Kakanj“ gdje su se uvjerili da su njihovi kapaciteti i u trenutnom režimu rada dovoljni da sa toplotnom energijom u kvantitetu od 300 megavata toplinske energije već sada zagrijava Sarajevo.

Konstatirano je da bi se izgradnjom kogenerativnog Bloka 8 postigli evropski standardi u smislu postizanja procenta korisnosti sagorene tone uglja koji bi u ovom slučaju išao na 78 posto. U slučaju da se to ne desi, TE Kakanj bi 2030. godine morala prestati s radom.

S obzirom na najavljenu studiju izvodivosti, domaćini su se složili da je neophodno što prije početi realizaciju projekta toplovoda Kakanj – Sarajevo, što bi značilo da TE „Kakanj“ počne zagrijavati Sarajevo već u grijnoj sezoni 2020–2021. godine.

Ministrica Đapo istakla je da će u potpunosti podržati projekat toplovoda i ovih dana će zajedno sa resornim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem u vezi s ovim pitanjem na razgovor pozvati generalnog direktora „Elektroprivrede BiH“ Bajazita Jašarevića i izvršnog direktora za kapitalne investicije u „Elektroprivredi BiH“ Senada Salkića.

Uz to, Đapo će kao i do sada podržavati realizaciju svih neophodnih mjera koje će dovesti do potpune usklađenosti sa EU normama poput provedbe projekta desumporizacije, konstantnog mjerenja aerodzagađenja itd.

Čibukčić je istakao da je već uputio prijedlog izmjene zaključka Vlade FBiH kojima će Fond sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova nakon čega će „Elektroprivreda BiH“ objaviti javni poziv za taj posao. Time bi zapravo generacijski projekat toplovoda Kakanj – Sarajevo ušao u svoju prvu fazu.

Iz „Elektroprivrede BiH“ dosad je više puta istaknuta spremnost na saradnju i realizaciju obaveza kako bi što prije počela prva faza realizacije projekta toplovoda, a posebno je o tome bilo riječi na nedavnom sastanku sa federalnim premijerom, premijerom KS, resornim ministrima i direktorom Fonda, saopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Back To Top