skip to Main Content

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH obavještava javnost da je ministar Ismir Jusko izdao nalog da se u petak 14. oktobra 2016. godine u 12 sati u RTV Domu u Sarajevu i Zgradi RTRS u Banjoj Luci pusti testni digitalni signal u digitalnim oblastima Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Ovim je završena prva faza digitalizacije prijenosne i emisione opreme u BiH, a u narednoj fazi se planira pokrivanje digitalnim signalom i preostalih šest digitalnih oblasti odnosno cijele teritorije BiH.

Programe javnih RTV servisa RTV BiH, RTRS i RTVFBiH u ovim oblastima građani mogu pratiti na 30-om televizijskom kanalu u Sarajevu, 32-om kanalu građani Banja Luke, dok je za građane Mostara u skladu sa Ženevskim sporazumom osiguran 36-ti  televizijski kanal.

Naravno, program će se moći pratiti i u okolnim gradovima i mjestima koja imaju optičku vidljivost prema emisionim lokacijama. Tu prije svega mislimo na građane Vogošće, Ilijaša,Visokog, Pala, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Gradiške, Laktaša, Čelinca kao i mjesta u dolini rijeke Neretve prema Čapljini.

Naglašavamo da građani Sarajeva, Mostara, Banja Luke i okolnih gradova i mjesta koja imaju optičku vidljivost prema emisionim lokacijama ne trebaju pomjerati svoje vanjske prijemne antene. Građani koji imaju TV prijemnike novije generacije trebaju znati da ova vrsta TV prijemnika u sebi već imaju ugrađene modele za prijem digitalnog signala.

Građanima koji imaju TV prijemnike starije generacije preporučujemo da ne kupuju resivere za prijem digitalnog signala dok se ne riješi način finansiranja i nabavke odgovarajućih resivera, odnosno dok se ne utvrde minimalni tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati za kvalitetan i nesmetan rad.

Takođe, javni RTV servisi će i dalje nastaviti analogno emitiranje svojih programa, tako da građani do kojih neće dolaziti digitalni signal u ovoj fazi digizalizacije, neće biti uskraćeni za prijem programa javnih RTV servisa (BHT, FTV, RTRS).

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko prisustvovat će puštanju testnog digitalnog signala u zgradi RTV Doma u Sarajevu i bit će dostupan predstavnicima medija za izjavu.

Back To Top