skip to Main Content
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene Novine FBiH Broj 79/20

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – Službene novine FBiH broj 79/20

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU Proglašava se Zakon o zaštiti na radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.09.2019.…

Back To Top