skip to Main Content
Vlada FBiH Donijela Dvije Uredbe O Energijskim Certifikatima

Vlada FBiH donijela dvije uredbe o energijskim certifikatima

Federalna vlada donijela je uredbe o provođenju energijskih audita (provjera) i izdavanju energijskog certifikata i o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada. Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata uspostavlja…

Back To Top