skip to Main Content
Inovativnim Kompanijama Iz BiH Uskoro Dostupna Sredstva Challenge Fonda

Inovativnim kompanijama iz BiH uskoro dostupna sredstva Challenge fonda

Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini uspostavljen je Challenge to Change, C2C, program. Provodiće ga Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.…

Back To Top